Home» Events»
Events

Kunqu Opera: “Chunfeng Shang Sitian“ Series

FEB . 22 2014

 

Organizer: Rushishanfang

Co-organizers: PKU Convention Center, the Kunqu Opera House of Jiangsu Performing Arts Group, Shi Xiaomei Kunqu Opera Studio

Performers: Jiangsu Performing Arts Group Kunqu Opera House

Venue: PKU Hall (Multifunctional Hall)                                        

Date: Mar. 14, 2014 (Friday)

Time: 19:00

 

Written by: Zheng Ye

Edited by: Arthars

Source: PKU Hall