Home» News» News» Focus»
Focus

Eleven PKUers named Outstanding Contributors to China’s Reform and Opening-up

DEC . 13 2018
Peking University, November 29, 2018: The Central Committee of the Communist Party of China (CPC) plans to honor 100 outstanding individuals who have made great contributions to China’s reform and opening-up. Three PKU teachers, Wang Xuan, Li Yining, and Justin Yifu Lin, were on the list, along with eight PKU alumni, Yu Min, Wang Jiafu, Robin Li  Yanhong, Zou Bihua, Hu Fuming, Zhong Nanshan, Tu Youyou and Fan Jinshi.

Written by: Wang Nini, Wang Xi
Edited by: Huang Yadan, Xu Liangdi
Source: PKU official subscription account (in Chinese)